Businessuddannelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier

Ønsker du at arbejde med businessrelaterede opgaver inden for: kommunikation, markedsføring, salg, finans, forretningsprocesser mm.?

En uddannelse inden for business kan give indblik i alt fra idégenerering, strategi og økonomi til forhandlingsteknik, markedsføring samt ledelse, og du lærer at bruge det både internt og eksternt i en organisation.

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne tilbyder en lang række businessuddannelser. I oplægget får du indblik i de forskellige uddannelsesveje, du kan vælge. Du bliver præsenteret for én eller flere af uddannelserne i dybden.

I tæt samarbejde med erhvervslivet bliver du gennem praktik i stand til at omsætte teori til praksis. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring.

Lyder markedsføring, kommunikation, ledelse spændende, så er professionshøjskolernes eller erhvervsakademiernes businessuddannelser måske noget for dig?