Ingeniør, byggeri og teknik på professionshøjskolerne

Vil du være med til at præge fremtidens byggeri og menneskers hverdag, så kom og hør om mulighederne for at tage en professionsbacheloruddannelse

Med en uddannelse inden for byggeri-, teknik- og ingeniørfaget bliver du i stand til at omsætte teori til praksis. Det sker igennem praktikforløb og praksisnær undervisning i tæt samarbejde med erhvervslivet. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring i, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag.

Professionshøjskolerne tilbyder en række uddannelser indenfor dette område. Du vil i oplægget, få indblik i bredden af de mange uddannelsesveje du kan vælge og blive præsenteret for en eller flere af uddannelserne i dybden.