Praktisk info til ungdomsuddannelser

Her på siden finder du praktiske informationer om arrangementet samt inspiration til, hvordan I bedst klæder eleverne på til StudieInfo

Arrangementet er det første i en lang række af tilbud om møder med de videregående uddannelser, og det klæder jeres elever på til efterfølgende at undersøge specifikke uddannelser nærmere til fx Studiepraktik eller Åbent Hus i 3. g / 2. hf.

Det skal eleverne opleve

Formålet med arrangementet er at introducere eleverne bredt til deres uddannelsesmuligheder. I løbet af en time får de et indblik i, hvilke muligheder de har indenfor deres interesseområder, og hvilke muligheder, rammer og uddannelser de enkelte uddannelsesinstitutioner tilbyder.

 

Arrangementet består af følgende dele:

"

Velkomst og introduktion

10 minutter

Eleverne bliver budt velkommen af værten og introduceres til programmet.
Vi viser en kort video om det danske uddannelsessystem.

"

Oplæg

15 minutter

Oplæggene giver en bred introduktion til de forskellige uddannelsesinstitutioners kendetegn og uddannelsesmuligheder.
Eleverne kan vælge mellem forskellige oplæg arrangeret af universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, Politi eller Forsvaret.
De vælger oplæg ud fra interesseområder.
Hvert oplæg varer max 10 minutter.

"

Messe eller oplæg

35 minutter

Den sidste tid kan eleverne bevæge sig frit mellem messeområdet og oplægsområdet. Det er op til dem selv, om de vil se flere oplæg, eller om de vil i dialog med uddannelsesinstitutionerne. I messeområdet kan de chatte live (og anonymt) med studerende og vejledere fra de enkelte uddannelsesinstitutioner.
Husk at give eleverne tid til at evaluere arrangementet, inden de forlader platformen.

Sådan tilmelder I jeres elever

Det er jer som skole, der tilmelder eleverne gruppevis. Arrangementerne finder sted i uge 16-18, og I vælger selv dato og tidspunkt, som passer ind i jeres skema. Tilmeld jeres elever her.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på studieinfo@studieinfo.nu / 8755 1464.

Det skal I sørge for

For at eleverne kan få den bedst mulige oplevelse med mest muligt udbytte, er det vigtigt, at de sidder samlet, når de deltager, og at der er en lærer til stede under hele arrangementet, som både kan hjælpe eleverne godt i gang og hjælpe til, at de engagerer sig i arrangementet. Vi beder jer derfor sørge for følgende:

  • at eleverne deltager fra klasselokalet – sammen, men hver for sig 🙂
  • at eleverne deltager fra deres egen computer og bruger eget headset
  • at der er en lærer til stede i lokalet

Arrangementet varer en time. Sæt gerne 10 minutter af inden arrangementsstart (arrangementet starter på klokkeslættet), så I har tid til at hjælpe eleverne godt i gang. Og gerne min. 5 minutter efter arrangementet, så eleverne har tid til at evaluere. Værten fortæller om evalueringen til sidst, hvor et link bliver tilgængeligt for eleverne.

Før- og efter-refleksion

Nogle skoler vil gerne bruge mere tid med eleverne enten før eller efter arrangementet, og det kan vi kun bakke op om 🙂 Inden arrangementet kan I fx lade eleverne drøfte i små grupper (eller reflektere individuelt) over, hvad de ønsker at undersøge til arrangementet. Henvis gerne til siden her, hvor eleverne finder gode råd til, hvad de kan spørge studerende og vejledere om.

Efter arrangementet kommer I langt med 15-30 minutters efter-refleksion med eleverne. Lad dem enten drøfte to og to (eller i plenum), hvad de fik ud af arrangementet, og hvad de vil gøre som næste skridt i deres søgen. Mind dem gerne om muligheden for at deltage i Studiepraktik i efteråret og senere Åbent Hus arrangementer mm.

På Nørresundby Gymnasium og HF er vi glade for at deltage i StudieInfo. Vi forsøger henover de to eller tre år eleverne går her, at ruste dem til et valg af videre uddannelse efter skolen, og her passer StudieInfo perfekt ind i vores forløb som en af trædestenene frem mod det endelige valg. I mange tilfælde har ny viden fra StudieInfo været med til at påvirke elevernes valg i deres sidste skoleår. Vores elever giver udtryk for, at de får meget ud af StudieInfo, og at de sætter pris på muligheden for at høre om mange forskellige uddannelser i hele landet. Set fra skolens side er den store fleksibilitet mht. hvornår vi ønsker at deltage rigtig god. At det samtidig er virtuelt betyder, at det tidsmæssigt ikke fylder så meget, og det kun tager kort tid at deltage sammenlignet med en fysisk messe. Derfor kan vi kun anbefale StudieInfo som en nem, bekvem og ikke mindst udbytterig måde at klæde eleverne på i deres videre vej i uddannelsessystemet.

Niels Magnus Christensen

Vicerektor, Nørresundby Gymnasium og HF

Q&A
Brug ikke - skal være tom
Hvor foregår arrangementet?

Det foregår online, og I får et link tilsendt kort tid inden arrangementet. Eleverne skal blot klikke på linket eller sætte det ind i deres browser, og så er de på platformen. For at komme i gang skal de klikke på “Start”.

Koster det noget at deltage?

Nej, det er helt gratis 😊 Det eneste, I skal sørge for, er at få eleverne ind på skolen, så de kan sidde sammen i klasselokalet, mens de deltager i arrangementet (hver for sig ved egen computer), og at der er en lærer til stede under hele arrangementet.

Skal eleverne bruge noget særligt udstyr?

Det er vigtigt, at eleverne deltager fra deres egen computer (ikke tablet eller telefon), og at de alle bruger headset, da de deltager i deres ”eget” arrangement, hvor de jo selv vælger, hvilke oplæg de vil se, hvilke uddannelsesinstitutioner de vil chatte med osv.

Kan eleverne deltage fra deres telefon?

Nej, der sker for meget på platformen, og formatet bliver alt for lille på telefonen. Det er derfor vigtigt, at de deltager fra en computer. Tablets er også for små.

Kan vi se introen sammen på en storskærm?

Nej, det er ikke så smart, for når eleverne efterfølgende går ind på arrangementet fra deres egen computer, vil de være “tvunget” til at se introen igen, og så mister de i sidste ende tid til oplæg og messe. Så det er bedst, at alle deltager individuelt i arrangementet fra starten af.

Må vores 3.g / 2.hf elever deltage?

Hvis de ikke deltog året før, da de gik i 2.g eller 1.hf, og hvis I vurderer, at det vil give mening for eleverne, så tilmeld dem gerne. Det er bare vigtigt, at I forbereder dem godt på, at arrangementet er bredt introducerende, og at de derfor ikke nødvendigvis kan høre specifikt om lige den uddannelse, som de måske har interesse i, men at de mere kan få et indblik i de mange muligheder indenfor deres interesseområder, og hvordan det er at studere på de enkelte uddannelsesinstitutioner – og måske kan de få en idé til en eventuel Plan B.

Hvor langt i uddannelsen skal vores EUX-/EUD-elever være?

Ved EUX og EUD vil vi lade det være op til jer, da det er forskelligt, hvilke elever I har på skolen hvornår. Det er derfor helt op til jer, hvem af eleverne I tilmelder.