Ingeniør, byggeri, energi og produktion på professionshøjskoler og erhvervsakademier

Ønsker du at præge fremtidens byggeri og menneskers hverdag? Så er professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes ingeniør-, byggeri-, energi- og produktionsuddannelser måske noget for dig.

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne tilbyder en lang række uddannelser inden for ingeniør- byggeri-, energi-, og produktionsområdet. I oplægget får du indblik i de forskellige uddannelsesveje, du kan vælge. Du bliver præsenteret for én eller flere af uddannelserne i dybden.

Med en uddannelse inden for dette område kan du få en solid forståelse for byggeprocesser og projektledelse og bl.a. arbejde med fremtidens løsninger til at håndtere klimaforandringer.

I tæt samarbejde med det offentlige og det private erhvervsliv bliver du gennem praktik i stand til at omsætte teori til praksis. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring med, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag.