Maskinmester – Marine- and Technical Engineer

Uddannelsen er en teknisk professionsbachelor, rettet mod jobs på land, til søs og offshore, alt efter hvad du specialiserer dig i.

Som maskinmester kan du arbejde i virksomheder, der benytter store tekniske maskiner og anlæg. Til søs har du ansvar for skibets maskineri og alt det tekniske udstyr ombord.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i termiske maskiner og anlæg samt i el-teknik og automation mv. Du får desuden kendskab til procesanalyse og energioptimering. Da maskinmestre ofte arbejder som ledere eller har en række ledelsesopgaver, vil du også have fag i ledelse og samarbejde.

For studerende med gymnasial baggrund (uden en erhvervsuddannelse) er uddannelsen normeret til 4½ år. Cirka halvdelen af de studerende har gymnasial baggrund. Resten har en erhvervsuddannelse, suppleret med et adgangskursus.

Du kan studere på maskinmesterskoler i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kongens Lyngby, Svendborg og i Aarhus. Uanset hvilken skole du vælger at studere på, har du mulighed for at tilvælge en maritim valgfagslinje, som gør det muligt for dig at komme til søs, hvis det er er det, du drømmer om.