Om StudieInfo

StudieInfo er et vejledningsarrangement for dig, der går i 1. hf eller 2. g på en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, EUX, IB etc.)

StudieInfo samler de mange uddannelsesmuligheder ét sted, og giver dig inspiration og indblik i alle de veje, du kan gå, så du bliver klædt godt på til at tage et reflekteret uddannelsesvalg.

Arrangementet består af tre dele:

Inspirationstorv

På inspirationstorvet kan du tale med repræsentanter fra de forskellige uddannelsesinstitutioner. Spørg bl.a. om enkelte uddannelser, adgangskrav, studiemiljø mv.

Oplæg 1

Du skal høre to oplæg i alt. Oplæggene giver dig en bred introduktion til uddannelser og uddannelsestyper. Inden du tilmelder dig, kan du læse om de forskellige oplæg i hhv. runde 1 og 2. Tilmeld dig derefter de to oplæg, du ønsker at høre. Du kan vælge mellem oplæg arrangeret af universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, maskinmesterskolerne, politiet, forsvaret eller Studievalg.

Oplæg 2

Du skal høre to oplæg i alt. Oplæggene giver dig en bred introduktion til uddannelser og uddannelsestyper. Inden du tilmelder dig, kan du læse om de forskellige oplæg i hhv. runde 1 og 2. Tilmeld dig derefter de to oplæg, du ønsker at høre. Du kan vælge mellem oplæg arrangeret af universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, maskinmesterskolerne, politiet, forsvaret eller Studievalg.

Hvem står bag?
StudieInfo er arrangeret af de videregående uddannelsesinstitutioner i Jylland og på Fyn. I alt afholdes der 19 arrangementer i løbet af foråret, hvor du og dine klasseklammerater inviteres til et arrangement i nærheden af jeres skole.

StudieInfo arrangeres i et samarbejde mellem følgende uddannelsesinstitutioner:

 

Vi glæder os til at se dig i foråret!