Presse

StudieInfo bliver landsdækkende

Siden 2019 har StudieInfo tilbudt vejledningsarrangementer for alle 1.hf, 2.g, EUX- og EUD-elever i Jylland og på Fyn. Hvert år har ca. 20.000 elever været tilmeldt vores arrangementer, hvor de kan møde de videregående uddannelsesinstitutioner.

Fra 2023 bliver StudieInfo landsdækkende – det vil sige, at også de sjællandske skoler nu får tilbuddet om at deltage med deres elever, og at sjællandske videregående uddannelsesinstitutioner også er repræsenteret ved arrangementerne.

Vi ser frem til at kunne tilbyde det samme, gode vejledningstilbud til alle landets elever 😊

Kontakt StudieInfo:

Email : StudieInfo@studieinfo.nu
Telefon : +45 87551464

Artikel 2019

I 2019 blev der udgivet en artikel om StudieInfo. Hent artiklen ved at klikke på ikonet ovenfor.

 

 

Logo

Hent StudieInfos logo ved at klikke på ikonet ovenfor.

Artikel 2022

Fra 2023 er StudieInfo landsdækkende. Det blev der skrevet en artikel om i 2022. Hent artiklen ved at klikke på ikonet ovenfor.

Hvem står bag?

StudieInfo er et ikke-kommercielt arrangement, som er skabt i et samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Studievalg Danmark bakker op om projektet og er repræsenteret i styregruppen, hvor også ungdomsuddannelserne er repræsenteret.

 

I 2023 kan eleverne møde følgende uddannelsesinstitutioner: