Sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne

Ønsker du at arbejde med mennesker, kroppen og bevægelse, sundhed, sygdom og psyken og tage ansvar og være der i de lykkeligste og sværeste stunder i menneskers liv?

Med en uddannelse inden for sundhed får du stor viden om sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af sygdomme og skader, sygepleje og genoptræning, menneskets psyke samt hvordan du drager omsorg for mennesker.

Professionshøjskolerne tilbyder en lang række sundhedsuddannelser. I oplægget får du indblik i de forskellige uddannelsesveje, du kan vælge. Du bliver præsenteret for én eller flere af uddannelserne i dybden.

I tæt samarbejde med det offentlige og det private erhvervsliv bliver du gennem praktik i stand til at omsætte teori til praksis. Som nyuddannet har du derfor allerede erfaring med, hvad det vil sige at arbejde inden for dit fag.

Har du lyst til at være med i de lykkeligste og sværeste stunder i mennesker liv, så er professionshøjskolernes sundhedsuddannelser måske noget for dig?