Teknologi og byggeri ved erhvervsakademierne

Interesserer du dig for robotter, byggeri, optimering af industrianlæg og de nyeste teknologier? Så bliv klogere her!

Erhvervsakademiuddannelser inden for teknologi og byggeri giver mulighed for at arbejde med fx robotteknologi, produktudvikling, energiforbedringer, installationer, autobranchen eller konstruktion af byggerier. Du kommer på uddannelserne til at arbejde med konkrete cases i samarbejde med virksomheder og får lov til at dykke ned i både teori og praksis.

Erhvervsakademiuddannelser varer 2-2½ år, hvor du undervejs kommer i praktik hos en virksomhed og får mulighed for at prøve kræfter med et rigtigt job.

I oplægget kan du høre om, hvordan undervisningen foregår, og hvad erhvervsakademiuddannelserne går ud på. Du får mulighed for at møde studerende og høre om fremtidsmuligheder inden for teknologi- og byggeriområdet.

Til oplægget får du:

  • Viden om erhvervsakademiuddannelserne
  • Kendskab til undervisningsformen
  • Indblik i livet som studerende – fortalt af en studerende
  • Kendskab til fremtidsmulighederne